opc_loader

Wensenlijst

Disclaimer voor Badkamer & Sanitair Shop

Medijalinq B.V. handelend onder de naam www.badkamerensanitairshop.nl, hierna te noemen Badkamer & Sanitair Shop, verleent u hierbij toegang tot Badkamer & Sanitair Shop en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Badkamer & Sanitair Shop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Badkamer & Sanitair Shop spant zich in om de inhoud van www.badkamerensanitairshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Badkamer & Sanitair Shop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid van informatie en de tekst over het betreffende product. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Badkamer & Sanitair Shop.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Badkamer & Sanitair Shop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Badkamer & Sanitair Shop.Voor op Badkamer & Sanitair Shop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Badkamer & Sanitair Shop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Badkamer & Sanitair Shop.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Badkamer & Sanitair Shop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.